Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina technické památky
  • Česká republika
  • Moravskoslezský kraj
  •  Bruntál  (BR)
  • volně přístupno
50.18465500
17.35187500

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina technické památky vysoká pec Drakov

Drakov-vysoká pec
vysoká pec Drakov v rekonstrukci - technická památka
© Zuzana Holasová, 10/2009
Zřícenina dřevouhelné vysoké pece leží v údolí Černé Opavy nad samotou Drakov (Drachenburg). Byla vybudována r. 1807 a v provozu byla jen asi 20-25 let. Od r. 2005 probíhají na vzácné památce záchranné práce.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Vysoká pec byla vybudována kolem roku 1807 jako součást závodu na výrobu a zpracování surového železa nájemci biskupské hutě v Buchbergstalu (Železná, dnes součást Vrbna pod Pradědem) bratry Krischovými jako jejich soukromý majetek, avšak pod společnou správou s pronajatými železárnami vratislavského biskupství. Nová železárna byla zřejmě v provozu jen velmi krátkou dobu. V r. 1822 skončil pacht Krischů a buchbergstálskou huť si pronajali janovičtí Harrachové. V těchto letech byla huť již ve velmi špatném stavu a pravděpodobně nebyl další provoz možný. Na katastrální mapě z r. 1836 z celé hutě zbylo již jen několik zřejmě opuštěných domů. Zanikla pravděpodobně v průběhu 20. nebo 30. let 19. století. V polovině 30. let byla řada jejích objektů rozebrána a v roce 1853 představovala ruinu, která vážně ohrožovala bezpečnost osob cestujících z Mnichova u Vrbna pod Pradědem na Rejvíz a do Horního Údolí. Základem závodu byly dva výrobní objekty: dřevouhelná vysoká pec zvaná Lorenzova a zkujňovací hamr, označovaný jako Kristiánův. Jádrem hutě byla "šmelcovna" (tavírna), kamenná budova s tzv. německým krovem, krytá šindelem. V budově byla vestavěna tlustostěnná dřevouhelná vysoká pec z drobného lomového kamene, spojovaná maltou. Nalevo od "šmelcovny" byla komora dmychadla a vysokopecní výfučny s vodním kolem na spodní vodu. Sazebna vysoké pece čněla vysoko nad střechou "šmelcovny" a byla spojena s blízkým návrším deskovým mostem, který podpíral masivní kamenný pilíř. Po mostě se do vysoké pece zavážela vsázka a byla zde i kamenná kůlna na dřevěné uhlí. Zkujňovací hamr byl postaven severně od vysoké pece. Byla v něm jedna zkujňovací výheň, hamerní kladivo na vodní pohon a dvě dmychadla s koženými měchy. V hamru pracovala také brusírna a hřebíkářský hamr. V blízkosti hamru byla obytná budova pro hutní dělníky s několika místnostmi. Jim sloužila pekařská pec, postavená mimo budovu pod jednoduchým přístřeškem. Voda k pohonu vodních kol byla vedena z řeky Černé Opavy několik desítek metru severně od budovy hamru. Náhon byl vyztužen dřevěnými odkory a teprve pod vysokou pecí byl vyzděn kamennými kvádry a voda zavedena zpět do řeky. Základna stojícího objektu má rozměry přibližně 650 x 650 cm, výška je asi 1100 cm. Do výšky 150 cm byla pata tělesa zasypána sutí zříceného zdiva. Od r. 2005 probíhají na objektu záchranné práce.
http://www.hrady.cz/data_g/836/89309

Galerie

Drakov-vysoká pec
Drakov-vysoká pec
© Zuzana Holasová, 10/2009
vysoká pec Drakov v rekonstrukci - technická památka
památný strom - buk u Drakova
památný strom - buk u Drakova
© Zuzana Holasová, 10/2009
U lesní cesty mezi Mnichovem a Drakovem - červeně značená, roste památný strom - buk.

© D Dohňanský, 08/2012
Uvnitř pece
Uvnitř pece

Půdorys místa

89309

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
vysoká pec Drakov na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz