Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina tvrze
  • Polsko
  • łódzkie
  • volně přístupno
51.13985800
19.86013600

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina tvrze Bąkowa Góra

mladší budova jihovýchodně od zříceniny
© Pavel Zany Komárek 06/2007
Zřícenina tvrze postavené po r. 1400, upravené po r. 1489 a v 16. st. Tvrz byla obdélná trojprostorová stavba s rizality uprostřed delších stran.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Členové rytířského rodu erbu Zadora se objevují již ve 13. století, kdy zastávali vysoké dvorské úřady. V pramenech je uváděn např. Zbigniew z Chełmna, kastelán (1291-98) a vojvoda (od r. 1306) sieradzský. On nebo jeho potomci jsou považováni za stavebníky nejstaršího opevněného sídla, tehdy ještě v dřevohlinité podobě. Význam rodu neklesal ani na přelomu 14. a 15. století, kdy mu patřilo několik vsí na západním břehu řeky Pilice. Po roce 1400 se sieradzský podkomoří a kastelán rozpierský Zbygniew Bąk psal s přídomkem „z Góry“. Právě o něm či jeho stejnojmenném synovi se předpokládá, že v místě staršího dřevěného sídla postavili novou kamennou tvrz popisovanou v pramenech jako fortalicium s věží. Po smrti Zbiginewa mladšího roku 1489 byla podle pramenů tvrz rozdělena mezi tři majitele – manžely Zbigniewových dcer Jaroslava Łaskiho a Andreje, třetí díl pak připadl bratru Zbigniewovy manželky włocłavskému biskupu Petru z Bnina. V 16. století patřila tvrz Małachovským, kteří sídlo ještě obývali a prováděli na něm stavební úpravy. Po několika dalších majetkových změnách byl objekt nakonec v 18. století opuštěn. Později patřila ruina Potockým, kteří se zde ve 20. letech 20. století pokoušeli nalézt a využít původní sklepy, čímž ještě více narušili již tak dost zchátralou ruinu. V 80 letech 20. století zde proběhl archeologický výzkum, při němž byl objekt vyčištěn od rumu a částečně (byť ne příliš šťastně) zajištěn.
Zany
Archeologický výzkum provedený v 80. letech 20. století doložil dřevohlinitý charakter původního sídla ze 13. století. O jeho podobě nelze nic bližšího říci, dochovala se z něj pouze část zemního opevnění na severu a západě dispozice. Kamenná tvrz byla postavena v místě staršího sídla ze světlého pískovce dovezeného z nedaleké Chełmské hory. Tvrz byla obdélná budova o rozměrech 32 x 14 m orientovaná přibližně v severojižním směru. Přibližně ve středech delších stran z rovné fasády vystupují dva rivality, nároží armovaná pískovcovými kvádry jsou zesílena opěráky, pouze v severozápadním stávala drobná okrouhlá věžice. Budova byla minimálně dvoupodlažní, silné zdivo přízemí naznačuje možnou existenci i třetího zděného podlaží. Budova tvrze měla trojprostorové členění, v severní místnosti přízemí se zachoval otisk valené klenby, valeně zaklenutá je i přízemní komora východního rizalitu. Zbytek místností byl zřejmě plochostropý. Vstup do tvrze byl veden bránou ve druhém podlaží východního rizalitu. Její vnější portál byl po rozdělení tvrze mezi tři majitele r. 1489 zazděn a nový vstup byl proražen v jižní boční straně. Prostor původní brány byl tedy využíván privátně jedním z majitelů a rizalit v této podobě mohl evokovat představu věže, která je zmíněna jako součást dílu biskupa Petra z Bnina. Poslední stavební úpravy během 16. století jsou doloženy zbytky ostění a omítek.
Zany
http://www.hrady.cz/data_g/5419/48148

Galerie

mladší budova jihovýchodně od zříceniny
mladší budova jihovýchodně od zříceniny
© Pavel Zany Komárek 06/2007
průhled portálem jižního vstupu
průhled portálem jižního vstupu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
severní místnost přízemí s otiskem valené klenby a špaletou okna
severní místnost přízemí s otiskem valené klenby a špaletou okna
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
pohled ze střední místnost přízemí do východního rizalitu
pohled ze střední místnost přízemí do východního rizalitu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
přízemní místnost ve východním rizalitu
přízemní místnost ve východním rizalitu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
torzo válcové věžičky v severozápadním nároží
torzo válcové věžičky v severozápadním nároží
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
torzo ostění východního okna? v jižní místnosti 1. patra
torzo ostění východního okna? v jižní místnosti 1. patra
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
pohled od jihozápadu
pohled od jihozápadu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
pohled do interiéru od severu
pohled do interiéru od severu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
jižní trakt od severu
jižní trakt od severu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
jižní trakt od západu
jižní trakt od západu
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006
střední a severní místnost přízemí
střední a severní místnost přízemí
© Pavel Zany Komárek 4.5. 2006

Půdorys místa

48148

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Bąkowa Góra na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz