Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina tvrze
  • Česká republika
  • Středočeský kraj
  •  Praha-západ  (PZ)
  • nepřístupno
49.98602200
14.28243900

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina tvrze Choteč

Novodobá vysoká zeď, která obklopuje od severovýchodu hospodářský dvůr
Foceno od rybníčku uprostřed vsi
© iV 30.9.2007
Chotečská tvrz byla zřejmě postavena na počátku 15. století za Mikuláše z Chotče. Výslovně je poprvé doložena v roce 1530 za vzpoury poddaných. Zachována hranolová věž s renesančními klenbami a část hradby. Dnes skryta v hospodářském dvoře.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Pozůstatky tvrze jsou ukryté v areálu původně barokního hospodářského dvora v jižní části vsi na terase Radotínského potoka nad rybníčkem uprostřed vsi. Vjezd do statku je od jihu, vedle něj stojí socha sv. Kateřiny. Od vjezdu se jde rovně za další hospodářské budovy až dozadu k novodobé vysoké zdi. Tam je za větší hospodářskou budovou schovaný pozůstatek chotečské tvrze obrostlý kopřivami a náletovými křovinami. Zbytek původní ohradní zdi je k vidění z cesty, která vede od rybníčka na západ, zarostlá hustým křovím.
Ivka
První písemnou zmínkou o vsi je zápis z roku 1186. Další zmínky o zdejším hospodářství jsou z let 1301 a 1327. Není jasné, zda-li tu už tehdy stávala tvrz. V počátku 15. století se tu usadil Mikuláš z Chotče a lze tu tehdy už předpokládat panské sídlo, které se ztotožňuje se zbytky této tvrze. Výslovně je tvrz připomínána k roku 1530, když ji dobyli vzbouření poddaní. Na počátku 17. století vlastní tvrz rod Marglů ze Sobíšku, po pobělohorských konfiskacích patří kapitule Všech svatých na Pražském hradě. Tvrz během 17. století zřejmě zanikla po výstavbě barokního dvora.
Ivka (Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl., Argo, Praha 1997)
http://www.hrady.cz/data_g/5860/55056

Galerie

Novodobá vysoká zeď, která obklopuje od severovýchodu hospodářský dvůr
Novodobá vysoká zeď, která obklopuje od severovýchodu hospodářský dvůr
© iV 30.9.2007
Foceno od rybníčku uprostřed vsi
Novodobá ohradní zeď hospodářského dvora
Novodobá ohradní zeď hospodářského dvora
© iV 30.9.2007
Foceno od severovýchodního nároží věže
Severozápadní nároží věže
Severozápadní nároží věže
© iV 30.9.2007
Severovýchodní nároží věže
Severovýchodní nároží věže
© iV 30.9.2007
Pozůstatek tvrze je obklopený porostem kopřiv a křoví...

Půdorys místa

55056

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Choteč na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz