Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina tvrze
  • Česká republika
  • Vysočina
  •  Třebíč  (TR)
  • nepřístupno
49.25826800
16.16254600

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina tvrze Jasenice

chodba k údajným sklepům tvrze
© Pavel Zany Komárek 23.11. 2003
Zbytky renesanční tvrze postavené v polovině 16. století rytíři Jesenickými z Janovic. Po připojení k Náměšti r. 1629 sloužila hospodářským účelům, později byla opuštěna a z větší části zanikla.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Ves Jasenice vznikla snad již někdy v první polovině 13. století, jak dokazují dvě pozdně románské sakrální stavby datované rámcově do druhé poloviny 13. století – kostel sv. Klimenta na kopci nad vsí a kaple sv. Maří Magdaleny v jižní části návsi. Tato neobvyklá blízkost raných církevních objektů vzdálených od sebe vzdušnou čarou pouhých 300 m naznačuje existenci nějakého významnějšího osídlení, přesto však literatura předpokládá, že v tomto období nebyla Jasenice samostatným statkem. Poprvé se ves připomíná až r. 1353, kdy byla v držení pánů z Tasova, kteří drželi i podací právo ke kostelu. Roku 1409 je Jasenice poprvé zmiňována v přídomku Hynka z Jasenice, což by mohlo naznačovat existenci panského sídla ve vsi. Pokud ovšem existovalo, nemuselo dosahovat úrovně tvrze a s největší pravděpodobností jej nelze ztotožňovat s tvrzí, jejíž zbytky se dodnes dochovaly. Další majitelé s přídomkem z Jasenice jsou doloženi až z druhé poloviny 15. století (např. Adam z Jasenice 1464-66). Roku 1481 je uváděn Jiří z Jasenice, jehož dcera neznámého jména z Doroty z Hrádku byla na počátku 16. století provdána za Ctibora z Janovic. Když roku 1507 získal Ctibor z Janovic Jasenici do vlastnictví od své choti, je uváděna pouze ves s dvorem. Pokud by zde existovala tvrz, jistě by při této příležitosti byla také uvedena. Pokud zde tedy před tímto rokem panské sídlo existovalo, bylo již zaniklé nebo bylo představováno pouze obytnou budovou v rámci dvora či jen několika obytnými místnostmi. Ctibor a jeho potomci si Jasenici vybrali za své sídlo a brzo se objevilo i v jejich přídomku, když se začali psát Jaseničtí z Janovic. Když roku 1567 Jasenici prodávali Jiřímu Vaneckému z Jemničky, je poprvé zmíněna i zdejší tvrz, kterou rytíři z Janovic postavili pravděpodobně krátce před polovinou 16. století. Jiří Vanecký prodal roku 1595 Jasenici své švagrové Anně Zámrské ze Zámrsku, po ní držel ves s tvrzí její syn Zdeněk, po něm jeho choť Kateřina Dubská z Třebomyslic (od r. 1603) a její druhý manžel Karel Gryn ze Štyrcenperka. Mezitím panství jeho majitelé značně zadlužili takže roku 1649 bylo komisionálně prodáno. Novým majitelem se stal Ferdinand z Werdenberka, Jasenici připojil ke svému náměšťskému panství získanému roku 1629. Tvrz v Jasenici tak ztratila sídelní funkci a nadále sloužila pouze k hospodářským účelům. V blíže neurčené době během následujících dvou století pak z větší části zanikla, na mapě stabilního katastru z roku 1834 ji můžeme již jen tušit.
Zany
Za zbytky tvrze je dnes považován čtyřboký útvar na severozápadní straně návsi obklopený kamennou ohradní zdí. V jižní části je zeď vzepřená opěrnými pilíři postavena na starším pravděpodobně středověkém základě. V areálu dvora byly při utilitárních výkopech odkryty zbytky masivního zdiva a sklepů, více o podobě tvrze by mohl říci teprve řádný archeologický výzkum.
Zany
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie

chodba k údajným sklepům tvrze
chodba k údajným sklepům tvrze
© Pavel Zany Komárek 23.11. 2003
známá jasenická ohradní zeď s mohutnými opěráky
známá jasenická ohradní zeď s mohutnými opěráky
© D Dohňanský, 01/2016
sev.budova tvrze-dvora
sev.budova tvrze-dvora
© D Dohňanský, 01/2016

© Luděk Vláčil 12/2014

© Luděk Vláčil 12/2014
opěrné pilíře východní zdi
opěrné pilíře východní zdi
© Pavel Zany Komárek 18.11. 2000
Pohled na tvrz
Pohled na tvrz
© Petr Nožička 03/2011

© Luděk Vláčil 12/2014
východní stěna
východní stěna
© Pavel Zany Komárek 17.11.2000

© Luděk Vláčil, 12/2014

© Luděk Vláčil, 12/2014

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Jasenice na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz