Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina mlýna
  • Česká republika
  • Královéhradecký kraj
  •  Jičín  (JC)
  • volně přístupno
50.47788100
15.14748500

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina vodního mlýna skalní mlýn

Pohled z někdejší mlýnice
© Ivan Grisa 04/2011
Pozůstatky mlýna na Veseckém potoce na horním konci tzv. Veseckého Plakánku. Dochována ve skále tesaná část lednice a mlýnice, ostatní prvky stavby zanikly. Mlýn vznikl snad v 18. století, zanikl nejpozději po II. světové válce.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Skalní mlýn stojí pod vsí Vesec u Sobotky na vstupu do tzv. Veseckého Plakánku, bočního údolí Plakánku, které vytvořil svou erozní činností Vesecký potok. Vzhledem k malému průtoku využíval mlýn všechnu vodu potoka, který byl pro tento účel z někdejšího rybníka sveden do umělého koryta na hraně údolí. Původní koryto mezi rybníkem a mlýnem sloužilo v délce cca 100 m od té doby jen jako havarijní přepad. Lednice a mlýnice byly částečně vytesány do pískovcového masivu na levém břehu potoka, zbytek stavby byl zřejmě vystavěn z takto získaného kamene. Existenci mlýna dokládá císařský otisk katastrální mapy z roku 1842. Dobu jeho vzniku můžeme odhadovat na 18. či počátek 19. století, doba zániku zřejmě nepřesáhla počátek 50. let 20. století, zděné části stavby byly patrně rozebrány (zcela zanikly bez pozůstatků destrukce). Pod mlýnem se nacházejí opuštěné lomy na pískovec.
Ivan Grisa, s využitím http://deskove-hry.110mb.com/cisarske-otisky.php/cisarske-otisky.php?mapa=5049-1|002|-7024|8707
Mlýn se nachází na modré značce mezi Vescem u Sobotky a rozcestím u soutoku Veseckého potoka s Klenicí. Po těžbě dřeva, odůvodňované větrnou smrští roku 2009, je cesta značně zdevastovaná.
Ivan Grisa
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie

Pohled z někdejší mlýnice
Pohled z někdejší mlýnice
© Ivan Grisa 04/2011
Někdejší havarijní přepad, dnes hlavní tok Veseckého potoka
Někdejší havarijní přepad, dnes hlavní tok Veseckého potoka
© Ivan Grisa 04/2011
Někdejší havarijní přepad, dnes hlavní tok Veseckého potoka
Někdejší havarijní přepad, dnes hlavní tok Veseckého potoka
© Ivan Grisa 04/2011
Někdejší mlýn od severovýchodu
Někdejší mlýn od severovýchodu
© Ivan Grisa 04/2011

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
skalní mlýn na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2019
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz