Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina zámku
  • Česká republika
  • Ústecký kraj
  •  Litoměřice  (LT)
  • nepřístupno
50.50935000
13.98976400

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina zámku Boreč

© iV 13. 5. 2007
Zříceniny zámku. Tvrz ze 14. st. přestavěl Jan Rút z Dírného na renes. zámek . F. V. Rajský jej před r. 1770 přestavěl barokně. Před r. 1843 Schwarzenbergové zrušili rytířský sál s freskami a zbořili záp. křídlo. Nový majitel připravuje rekonstrukci.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Zámek sám o sobě upoutá spíše neobvyklostí umístění - tak říkajíc na konci světa. Je hlavní dominantou malé osady Boreč, která je jedním z výchozích bodů pro přístup k hradu Košťálovu. Mnohé zajímavé se můžete dozvědět z informační tabule na kapličce nedaleko zámku. Zámek se dnes viditelně někdo snaží zachránit - alespoň staticky. V turistických průvodcích se střídavě píše, že patří bývalému státnímu statku Lovosice a nebo, že je pustý. Jisté je že již od roku 1924 není zámek udržován, stal se součástí zbytkového velkostatku a nový majitel spíše potřeboval jiné budovy. Státní statek po roce 1948 hospodařil i s tím zbytkem podle svého, takže nakonec i těch několik hospodářských budov vzalo za své.
Martin Zdrůbek
Obec Boreč leží pod stejnojmenným vrchem (449 m n. m.) 4 km západně od Lovosic; o původu jména svědčí dodnes borové lesy. Svahy Borče jsou Národní přírodní památkou, chráněné území Borečský vrch bylo vyhlášeno již v roce 1951, jeho výměra je 18,7 ha. Jev, odborně zvaný ventaroly, je příčinou toho, že se v okolí výdechů teplého vzduchu neudrží sníh. Díky teplu je zde možno i v zimě potkat mloka skvrnitého, nebo vidět kvést sedmikrásky. Kdysi dávno, za časů bájných knížat, prý měli kolem kopce Boreč putovat poslové mezi Stadicemi a pražským Vyšehradem, na kopec si údajně troufla vystoupit jen odvážná kněžna Libuše a zde hovořila s Bohy. Kopce se lidé báli ještě v 19. století, vyprávěli si, že otvor v Borči býval kdysi bezedný, ale že bylo rozkázáno jej zasypat. Dlouho se to nechtělo dařit, až konečně mohutný balvan se zachytil v prohlubni a její zasypání umožnil. První písemná zmínka o osadě Boreč však pochází teprve z 1227, kdy byla rozdělena na části, z nichž jedna patřila svatojiřskému klášteru na Hradčanech a druhá místním vladykům (připomínán je Chval). Tvrz střídala majitele, až v r. 1588 ji Jan Rút z Dírného přestavěl na renesanční zámek. Tehdy stál vedle panského sídla poplužní dvůr s dalšími hospodářskými objekty a vlastní pivovar. Další z mnohých držitelů panství, František Václav Rajský, nechal přestavět zámek v barokním slohu. v západním křídle vznikla zámecká kaple, jižní křídlo sloužilo k ubytování služebnictva. v r. 1802 byl zámek prodán knížeti Josefu Schwarzenbergovi, který jej připojil ke svému lovosickému velkostatku. Zrušil však rytířský sál s freskami a kapli. Po pozemkové reformě roku 1924 se stal zámek v Borči součástí zbytkového velkostatku a byl rozparcelován. Po revoluci v roce 1945 byl sloučen s lovosickým Státním statkem. v 70. letech dal ONV v Litoměřicích zámeček opravit. Pro restituční spory zámek v současnosti pomalu chátrá. Na návsi v Borči je kaplička. v obci jsou připravovány vodohospodářské stavby (vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod). Ves má v současnosti pouze 24 stálé obyvatele. Rodačkou z Borče byla matka Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. v dětství zde často pobýval i sám Tyrš.
Lovosický dnešek 5/2003 (HK)
http://www.hrady.cz/data_g/1726/35189

Galerie


© iV 13. 5. 2007

© iV 13. 5. 2007
místnost v jihovýchodním nároží
místnost v jihovýchodním nároží
© Pavel Zany Komárek 13.5. 2007
místnost vedle průjezdu
místnost vedle průjezdu
© Pavel Zany Komárek 13.5. 2007
Boreč
Boreč
© Hana Kubikova, 12/2010
Průčelí
Boreč
Boreč
© Hana Kubikova, 12/2010
Vstup
Severovýchodní kout nádvoří
Severovýchodní kout nádvoří
© Lukáš Pechánek, 07/2005
Děkuji vstřícnému majiteli za umožnění vstupu na nádvoří zámku.
Východní křídlo z nádvoří
Východní křídlo z nádvoří
© Lukáš Pechánek, 07/2005
Děkuji vstřícnému majiteli za umožnění vstupu na nádvoří zámku.
Severní křídlo z nádvoří
Severní křídlo z nádvoří
© Lukáš Pechánek, 07/2005
Děkuji vstřícnému majiteli za umožnění vstupu na nádvoří zámku.
Severní průčelí zámku
Severní průčelí zámku
© Lukáš Pechánek, 07/2005
Průhled přízemní arkádovou chodbou východního křídla
Průhled přízemní arkádovou chodbou východního křídla
© Lukáš Pechánek, 07/2005
Děkuji vstřícnému majiteli za umožnění vstupu na nádvoří zámku.
Jižní téměř zřícené křídlo zámku
Jižní téměř zřícené křídlo zámku
© Lukáš Pechánek, 07/2005
Děkuji vstřícnému majiteli za umožnění vstupu na nádvoří zámku.

Půdorys místa

35189

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Boreč na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz